Categories
Mga Tula Poetry

“Nauuna Ang Tuldok Kaysa Kuwit”

Nauuna ang tuldok kaysa kuwit At ang mga salita ay hindi mga salita Kundi mga larawan Five million frames per second Moving train Red-blood cells Atomic bomb Ear drum At […]