Categories
Mga Tula Muni-muni Musings Poetry

“Kung Wala Nang Sasabihin”

Kung wala nang sasabihin, ay saka lang siguro tatahimik. At kung may sasabihin lang, ay saka lang iimik. Kung wala nang sasabihin ay wala na ring pag-uusapan. Baka wala na ring sakit. […]