Categories
English Poems Poetry

“The Paradox of Poems”

The paradox of poemsIs that they write the poetAnd the poet writes himselfThe paradox of poemsIs that they erupt by being dormantIdeas bleed out through silenceOne arrives by going awayAnd […]

Categories
Mga Tula Poetry

“Mas Maraming Naisulat na Tula Ang Gabi”

Mas maraming naisulat na tula ang gabiKaysa sa umagaSiguro, dahil hindi masyadong mainitO dahil sa tuwing gabi dumadalawAng mga tula na mga anak ng arawNahihinog sa mga luha o halakhakSa […]