Categories
Flash Fiction Literary Sketches

Liham Mula Sa Akin Para Sa Iyo

Kumusta na? Sino pa nga ba ang sumusulat ng letter sa mga panahon ngayon? Siguro yung mga nahihiya na lang mag-Messenger. May gumagamit pa nga ba ng snail mail? Siguro. […]

Categories
Flash Fiction Literary Sketches Musings Thoughts

wounds

Some wounds last a lifetime, and sometimes, love is the cause of those wounds, or lack of love, a void, a lost piece, a piece that wasn’t there in the […]