Categories
Mga Tula Poetry

“Mas Maraming Naisulat na Tula Ang Gabi”

Mas maraming naisulat na tula ang gabiKaysa sa umagaSiguro, dahil hindi masyadong mainitO dahil sa tuwing gabi dumadalawAng mga tula na mga anak ng arawNahihinog sa mga luha o halakhakSa […]

Categories
Mga Tula Muni-muni Musings Poetry

“Kung Wala Nang Sasabihin”

Kung wala nang sasabihin, ay saka lang siguro tatahimik. At kung may sasabihin lang, ay saka lang iimik. Kung wala nang sasabihin ay wala na ring pag-uusapan. Baka wala na ring sakit. […]

Categories
Mga Tula Poetry

“Bumalik”

Kapag hindi ka sigurado, bumalik Langhapin mo ang rosas, bago ang tinik Lumingon sa pinanggalingan, sabi nga nila Bumalik sa ugat ng lambing at halik Kapag nagagalit, bumalik sa simula […]

Categories
Mga Tula Poetry

“Ang Dinengdeng Diningding”

Ang dinengdeng, diningdingDinamdam, dinimdimDinampot, dinikdikDinagdag, dinagit Photo by Lucian Petronel Potlog on Unsplash Post Views: 222

Categories
Mga Tula Poetry

“Hindi Lang Mga Ilog Ang Dumadaloy”

Hindi lang mga ilog ang dumadaloy,Umaagos din ang mga salita Rumaragasa Bumubulwak, bumubuhosInaanod ng masidhing damdamin,Sumisirit mula sa diwaHumahampas sa dalampasigan ng gunita Minsan, pumapatak lang munaPagkatapos ay tutuloPupulandit, titilamsik […]

Categories
English Poems Poetry

“And then we go back to the same things”

And then we go back to the same thingsTo the same place, the same whisper of sadnessIt’s as if nature has lost all of its originalityAnd has been continually recycling […]

Categories
Mga Tula Poetry

“Nauuna Ang Tuldok Kaysa Kuwit”

Nauuna ang tuldok kaysa kuwit At ang mga salita ay hindi mga salita Kundi mga larawan Five million frames per second Moving train Red-blood cells Atomic bomb Ear drum At […]

Categories
English Poems Poetry

“The Persistence Of Philippine Politics”

A desert, desertedThe streets, the peopleMelting slogans scatteredLitters of names in bold lettersThe voters, after choosingThe politicians, after winningMundane clocks are ticking Photo by Simon Berger on Unsplash Post Views: […]

Categories
English Poems Poetry

“The Atom Of Your Existence”

It’s as ifAll the beauty in the worldConvergedInto the atom of your existenceAnd within a fraction of a secondI saw everythingHeard everythingTouched everythingAnd suddenlyI saw the universe in your eyesAnd […]