Categories
Mga Tula Poetry

“Kung ang Pagsasabi ay Pamumuhay”

May mga nagsabi nang
Ang lahat ng maaaring maimbento ay naimbento na
Pero lahat nga ba ng maaaring sabihin ay nasabi na?
Hindi siguro
Dahil ang pagsasabi ay pamumuhay
At ang pamumuhay ay pag-iral
At oo, mukhang paulit-ulit lang
Ang pag-ikot ng mundo
Subalit kahit ano ang gawin ko
Bakit hindi ko magawang
Ulitin ang halik mo?
O yakap
O pagdampi ng mga kamay sa pisngi
At ang pagsasabi ay pamumuhay
At ang pamumuhay ay pag-iral
At sana ay madalas kong nasabi
Na mahal kita
At mas madalas ko rin sanang nadama
Na nabuhay ako sa iyong alaala
At kung ang pamumuhay ay pag-iral
At kung ang pagsasabi ay pamumuhay
Nabuhay ako dahil sa pagsasabi mo
Na ako ay iyong minahal

Leave a Reply

Your email address will not be published.