Categories
Mga Tula Poetry

“Kung Ito Lang”

Kung ito lang

Kung ito

Kung ang mga ito

Kung ang mga ito lang ang maiiwan

Sa mundo

Sa kalawakan

Kung ang mga ito lang ang maiiwan

Sa isip mo

Ang sasabihin ko

Ay gusto ko ang kasiyahan mo

Ang iyong ngiti

Mga labi

Ang iyong paghawi

Ng iyong buhok

Ang iyong ngiti

Mga labi

Kung ito

Kung ang mga ito

Na lamang

Ang maiiwan sa mundo

Ay gugustuhin ko

Pa rin

Ang ngiti mo

Kung ito na lamang

Ay gugustuhin

Ko pa rin ito

Photo courtesy: Hybrid on Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published.