Categories
Mga Tula Poetry

“Mas Maraming Naisulat na Tula Ang Gabi”

Mas maraming naisulat na tula ang gabi
Kaysa sa umaga
Siguro, dahil hindi masyadong mainit
O dahil sa tuwing gabi dumadalaw
Ang mga tula na mga anak ng araw
Nahihinog sa mga luha o halakhak
Sa mga kahihiyan at paghamak
Sa gabi sila nag-uunahang umuwi
Kasama mo sa pagtulog, kaagaw sa kumot
Madalas ay sila mismo ang dumadampot
Ng lapis at papel
Sila ang kasama mong mangarap
O mag-isip sa kung paano mabuhay
Sa mga susunod na araw
Sila ang apat na haligi ng iyong kama
Kung saan ka umiiyak sa tuwing nasasaktan
Sila ang mga rehas sa bintana
Ang mga mapupungay na alon ng gasera
Tinatangay ka palayo sa pangamba
Sila ang mga bituin at buwan
Sila ang mga pinto ng mga daigdig
Mas maraming naisulat na tula ang gabi
Sapagkat kung ang buhay ay isang nobela,
Ang mga taon at buwan ay mga kabanata,
Ang mga gabi ang tuldok ng mga araw.
O mga kuwit,
Elipsis…
Tandang pananong?
O padamdam!
Dahil sa dulo ng mga pangungusap,
Sa pagitan ng mga kuwit, at tuldok,
Dito naninirahan ang mga tula.
Dito isinisilang ang mga indayog.
Dito galing ang kidlat, pagkatapos ay kulog.
Mas maraming naisulat na tula ang gabi
Sapagkat sa mga gabi nabubuo ang pag-asa.
Dito inaasam na sa kinabukasan
Ay maayos na ang lahat
Sa tula tayo bumubulong ng mga hiling
Dito pumapatak ang mga hinaing
Dito ikinukulong ang mga lihim
Sa mga gabi natin sinusubukang buuin
Ang ating mga mundo
Nagbabakasakaling pagdating ng umaga
Ay inaaruga ulit tayo
Inaalala, sinusuyo, minamahal

Leave a Reply

Your email address will not be published.