Categories
Mga Tula Poetry

“Sa Pilapil”

Sa pilapil
Napigil
Ang putik, nahati
Yumabong ang butil
Ng palay at luha
Kakulay ng tala
Sa pilapil
Nanggigil
Ang kuko at pangil
Ng sistemang kadena
Hilera ng magsasaka
Sa pilapil
Nasupil
Ang daloy ng hustisya
Ng paggawa
At pamumuhay
Panghahalay
Sa pilapil
Iginuhit
Ang rehas ng pamilya
Sa init ng araw
Madilim ang pagkuha
Ng punla at paghagis
Sa lupang sinasaka
Mayabong ang ani
Maliit ang kita

Photo courtesy: Abbas Jamie on Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published.